Techniczne Aikido – Wniosek

Techniczne Aikido Autor  Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Wniosek: Rozwijaj oczy, aby odróżnić fałsz od prawdy Aikido to … Podstawą praktyki Aikido jest przede wszystkim ciągły, ciężki trening i dyscyplinowanie ciała i umysłu w celu rozwijania mądrości. W przypadku konfrontacji należy za wszelką cenę unikać zachowań podobnych do […]

Techniczne Aikido – Rozdział 5 – Ukemi

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Rozdział 5 – Ukemi Część 1 W tym rozdziale nie zajmę się złożonością obrony w ogóle; raczej ograniczę moją dyskusję głównie do relacji Uke z Nage („innym” lub „partnerem”), koncentrując się na tym, jak upaść i / lub jak zostać […]

Techniczne Aikido – Rozdział 4 – Związek między połączeniami a mocą oraz sposób wytwarzania mocy

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Rozdział 4 – Związek między połączeniami a mocą oraz sposób wytwarzania mocy Część 1 Zbadamy teraz związek między stawami ciała a mocą oraz sposób, w jaki poprawne uzycie stawów wytwarzają moc. Badając ten temat, możemy zacząć rozumieć ekspresję AIKIDO na […]

Techniczne Aikido – Rozdział 3 – Zasada ruchu ciała (UNTAI NO GENRI)

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Rozdział 3 – Zasada ruchu ciała (UNTAI NO GENRI) Znaczna część języka zwykle używanego w opisach techniki AIKIDO odzwierciedla nadmierny nacisk na pracę nóg. Niektóre typowe wyrażenia odzwierciedlające ten zbyt restrykcyjny punkt widzenia obejmują ruch stóp / nóg (HAKOBIASHI), pracę […]

Techniczne Aikido – Rozdział 2 – Definicja AIKIDO jako techniki walki (BUGI)

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Rozdział 2 Definicja AIKIDO jako techniki walki (BUGI) Ważne jest, aby wiedzieć, że AIKIDO obejmuje filozofię i idee, które wykraczają poza BUDO. BUDO jest podzbiorem AIKIDO, ale AIKIDO nie jest podzbiorem BUDO. Dlatego rozwój techniki AIKIDO jako kompletnej formy obejmuje, […]

Techniczne Aikido – Rozdział 1 – Metody szkolenia

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan, Główny instruktor Aikikai w Nowej Anglii (1966-2004) Rozdział 1 – Metody szkolenia Jednym z najbardziej podstawowych, chronicznych i być może nieuniknionych problemów w ćwiczeniu AIKIDO jest to, że trening AIKIDO można sprowadzić do łatwego ćwiczenia opartego na nadmiernym kompromisie między partnerami ćwiczącymi (NAGE i UKE). Problem ten […]

Techniczne Aikido – Przedmowa

Techniczne Aikido Autor Mitsunari Kanai, 8 Dan, Shihan, Główny instruktor New England Aikikai (1966-2004) Przedmowa AIKIDO jest … Podstawą praktyki AIKIDO, bardziej niż czegokolwiek innego, jest ciągły, ciężki trening i dyscyplinowanie ciała i umysłu w celu rozwijania mądrości. W przypadku konfrontacji należy za wszelką cenę unikać zachowań podobnych do bestii, których celem jest wyłącznie ochrona […]

Podstawowa filozofia Reigi

Podstawowa filozofia Reigi Motywującą zasadą ludzkiego przetrwania, opartą na instynktownych potrzebach jedzenia i seksu, jest siła. Umiejętność skutecznego wykorzystywania mocy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania samego życia. Technologia walki, przednowoczesna i nowoczesna, jest wyrazem tej potęgi, a rasa ludzka przetrwała do tego momentu w historii ze względu na umiejętność jej właściwego wykorzystania. W rzeczywistości rozwój […]